Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach

Msze Św. niedzielne 7:00 9:30 11:00 16:00 18:00 Msze Św. codzienne 7:00 18:00

Wspólnota intronizacyjna

Adoracja Jezusa Chrystusa w Najśw. Sakramencie w niedziele po Mszy św. o godz. 16.00

Spotkania formacyjne: pierwsze  CZWARTKI po Mszy św. o godz. 18.00


Szczęść Boże,

do dn. 20 maja animatorzy zgłaszają ilość osób wyjeżdżających do katedry pod nr tel.511926549 do Joasi Wąż, zaproszenie dla kapłanów i program w załączeniu.

Wspólnoty podejmują nowennę od 26 maja do 3 czerwca ( od Święta Bożego Ciała do Święta Serca Pana Jezusa)w intencji rozwoju dzieła Intronizacji NSPJ w parafiach w Zambrowie i w całej diecezji – modlitwą za wstawiennictwem Sł.Bożej Rozalii Celakówny – modlitewnik. Dziękuję animatorom za otwarcie się na apostolstwo i pomoc w rozprowadzaniu kronik. Pozostałe egzemplarze będą do odebrania w katedrze w cenie 25 zł za sztukę. Zapraszam do zaangażowania się w organizację wyjazdu i zaproszenie nowych osób ze swojego otoczenia. Wystawiona będzie sztuka z udziałem aktorów z diecezji łomżyńskiej i białostockiej. Do miłego zobaczenia.

Króluj nam Chryste!


jezus

Intronizacja Najśw. Serca Pana Jezusa w parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach dokonała się w trzech etapach:

  1. intronizacja osobista – 2 maja 2016 r. – na Mszach św. o godz. 7.00, 9.30, 11.00 i 18.00,
  2. intronizacja rodzinna – 3 maja 2016 r. – na Mszach św. o godz. 7.00, 9.30, 11.00, 16.00 i 18.00,
  3. intronizacja społeczna – 4 maja 2016 r. – na Mszy św. o godz. 18.00.

***********

AKTU INTRONIZACJI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA KRÓLA KRÓLÓW I PANA PANÓW DOKONALI:

_mg_5881KAPŁANI: Panie Jezu Chryste, Najwyższy i Wieczny Kapłanie. Dopuściłeś nas do godności szafarzy Twoich tajemnic, oraz zaprosiłeś do zażyłej przyjaźni. Bądź uwielbiony nasz Boże i Królu. Twemu Boskiemu Sercu poświęcamy nasze życie, podobnie jak Ty Panie poświęciłeś swoje życie za nas. Zobowiązujemy się rozszerzać kult Ciebie, jako Króla i cześć do Twojego Boskiego Serca, zwłaszcza w Eucharystii. Tobie Jezu, Panie nasz i Królu powierzamy naszą parafię, siebie, naszych współpracowników świeckich…

POLICJANCI: Jezu, Królu Wszechświata. Ty przyniosłeś nowe prawo – prawo miłości. Przed Najświętszym Majestatem Twoim, stają dziś przedstawiciele policji tego miasta. Poświęcamy się Najświętszemu Twemu Sercu, a Ciebie, uznajemy naszym Królem i Panem. Postanawiamy stać na straży godności ludzkiej i porządku publicznego, bronić domostw naszych i zakładów pracy, całym sercem służyć mieszkańcom naszego miasta i Polsce, umiłowanej Matce naszej…

NAUCZYCIELE: Panie Jezu Chryste, Nauczycielu Dobry, poświęcamy się Twemu Najświętszemu i pełnemu Miłości Sercu, co oznacza życie według Twojej Ewangelii. Pozwól nam być nie tylko nauczycielami, ale także świadkami Ciebie i Twojej Prawdy. Zobowiązujemy się, powierzonym nam młodym ludziom przekazywać prawdę i bronić ich od zła i demoralizacji…

_mg_5891SAMORZĄDOWCY: W dniu dzisiejszym, ja burmistrz miasta i przedstawiciele urzędu miasta i gminy, uroczyście poświęcamy się Boskiemu Sercu Jezusa i ogłaszamy z mocą, że jedynym Panem naszego miasta, naszej gminy, naszych rodzin i każdego z nas jest Jezus Chrystus Król, Król Miłości i Prawdy, Sprawiedliwości i Pokoju. Bądź Jezu, Królem każdej dziedziny naszego życia. Od Ciebie wszak pochodzi wszelka władza na niebie i ziemi. Zobowiązujemy się, sprawiedliwie rządzić i ochraniać najsłabszych, realizować Twoje prawo miłości społecznej. Panie Jezu, kieruj naszym życiem i wszystkimi jego sprawami. Chroń nas od niebezpieczeństw, które grożą tym, którzy piastują władzę. Maryjo, Pani tej ziemi, pomóż nam zachować wiarę ojców i przekazać ją następnym pokoleniom. Maryjo, Stolico mądrości, módl się za nami.

STRAŻACY: Najświętsze Serce Jezusa, Zbawiciela naszego! Jedyne Źródło Męstwa i Pobożności! Poświęcamy się Twemu Boskiemu Sercu. Zobowiązujemy się dbać o kulturę życia osobistego, odważnie bronić każdego życia i mienia ludzkiego, a wierni przykazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji, nieść pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi…

_mg_5917PRACOWNICY SŁUŻBY ZDROWIA: Jezu Chryste, Królu Wszechświata. Stają przed Tobą przedstawiciele lekarzy, pielęgniarek i aptek, by zawierzyć Ci posługiwanie tutejszej Służby Zdrowia i los naszych pacjentów. Naszą prawidłową diagnozę i leczenie. Powierzamy Ci naszych pacjentów, ich życie i zdrowie. Poświęcamy się Najświętszemu Sercu Twemu i uznajemy Ciebie, Jezu naszym Królem. Zobowiązujemy się traktować z należytym szacunkiem każdego chorego widząc w nim Ciebie, Jezu cierpiącego, oraz dbać o życie od poczęcia do naturalnej śmierci…

RZEMIEŚLNICY: Panie Jezu Chryste, Ty żyjąc na ziemi, poznałeś pracę rzemieślnika; znasz nasze trudy, problemy i słabości. Ufni w Twą moc i miłość, w dniu dzisiejszym, poświęcamy się Najświętszemu Sercu Twemu i uznajemy Ciebie Jezu naszym Królem w Życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym. Zobowiązujemy się budować w duchu jedności i miłości nasze wzajemne relacje, oraz rzetelnie wykonywać swoja pracę. Z Tobą, nasz Królu, odniesiemy zwycięstwo nad grzechem, chorobą, lękiem i wszelkimi zagrożeniami…

_mg_5916OGRODNICY I ROLNICY: Jezu Chryste nasz Zbawicielu i Królu! Poświęcamy, Twemu Najświętszemu Sercu, nas ogrodników i rolników, którzy mimo przeciwności, uprawiają ziemię i jej owocami żywią, swych braci. Zobowiązujemy się stać na straży i bronić wartości narodowych i religijnych. Zobowiązujemy się bronić naszej prastarej tradycji, aby zagrożenia tego świata jak zepsucie moralne, pozbywanie się chrześcijańskiej i narodowej godności, brak poszanowania dla naszej rodzimej produkcji rolnej, wypieranie naszej kultury, degradacja środowiska naturalnego – nie miały miejsca w naszych wsiach i miasteczkach…

PRZEDSTAWICIELE FIRM I ZAKŁADÓW PRACY: My, przedstawiciele firm i różnych zakładów pracy, uznajemy Cię dziś naszym Królem i poświęcamy się Najświętszemu Sercu Twemu. Zobowiązujemy się, pracować ofiarnie i rzetelnie, dla dobra ludzi i z miłości do Ciebie, pomagać sobie wzajemnie i dzielić owocami naszej pracy z potrzebującymi. Maryjo, Służebnico Pańska, wspomagaj nas w naszej pracy.

_mg_5913PRACOWNICY KOMUNIKACJI: Panie Jezu Chryste, my kierowcy świadomi trudu, niebezpieczeństw i odpowiedzialności naszej służby, uznajemy Ciebie Jezu naszym Królem i Panem. Poświęcamy się Twemu Boskiemu Sercu i pragniemy uczyć się od Ciebie radosnego dawania siebie innym. Ufni, że tylko pod Twoją królewską władzą będziemy zdolni bezpiecznie i ofiarnie służyć podróżnym . Zobowiązujemy się, aby dzięki naszemu posługiwaniu pokonywać odległości między miastami, ale także między ludźmi. Niech miłość Bożego Serca łączy nas i otwiera na siebie wzajemnie…

PRACOWNICY BANKÓW: Przychodzimy do Ciebie Panie Jezu, nasz Królu by zaprosić Cię do naszej pracy w banku. Wymaga ona darów Twego Ducha Świętego, Twej mądrości, roztropności, cierpliwości i skupienia. Pomyłka drogo może kosztować nas lub może skrzywdzić bliźnich. Poświęcamy się, Twemu Boskiemu Sercu i zobowiązujemy do współpracy z Tobą tak w życiu osobistym, rodzinnym jak i zawodowym…

PRACOWNICY POCZTY: Wszechmogący Boże, pracownicy tutejszej Poczty poświęcają się Twemu Najświętszemu Sercu i uznają Ciebie Jezu swym Królem. Trudno w dzisiejszym świecie, mimo tylu nowoczesnych usprawnień telekomunikacyjnych komunikować się pomiędzy sobą, bo brakuje nam wzajemnej miłości. Zobowiązujemy się, usprawniać komunikowanie się ludzi, służyć im w duchu jedności i miłości. Oby nasza skromna posługa przyczynia się do rozszerzania Królestwa Bożego na ziemi…

HANDLOWCY: Panie Jezu Chryste, stają przed Tobą handlowcy. Przez nasze ręce, przechodzą wielorakie dobra, które mają służyć innym. W świecie, gdzie wymiana handlowa jest wyznacznikiem poziomu życia, przez nasza pracę pragniemy pomnażać dobra, które będą zaspokajać potrzeby innych. Ciebie Jezu, który jesteś ubogi i cichy obieramy naszym Królem oraz poświęcamy się Twemu Boskiemu Sercu. Uchroń nas, Panie Jezu, Królu nasz, od pokusy bogacenia się kosztem świętej niedzieli czy innych. Daj nam stale pamiętać o Twoim wezwaniu: szukajcie wpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane…

_mg_5919EMERYCI I CHORZY: Panie Jezus Chryste, Królu nasz, który do swojej chwały wszedłeś przez cierpienie i krzyż, przyjmuj uwielbienie od ludzi starszych i chorych od nas cierpiących i opiekujących się nami. Uwielbiamy Cię w tajemnicy cierpienia, przez które dopełniamy Twoich cierpień za zbawienie świata. Przychodzimy do Ciebie, Boski Lekarzu, abyś nas uzdrowił, nas chorych nie tylko z chorób ciała, ale przede wszystkim z chorób wewnętrznych i duchowych. Jeśli jednak Twoją wolą będzie przyjęcie trudnego daru cierpienia i starości, bądź uwielbiony. Poświęcamy się Twemu Boskiemu Sercu…

MŁODZIEŻ: W dniu dzisiejszym młodzież tutejszej parafii, uroczyście poświęca się Najświętszemu Sercu Twemu i z radością wyznaje i ogłasza, że jedynym Królem naszym jest Jezus Chrystus, Król Chwały i Nauczyciel życia. Poświęcamy Ci, o Jezu, nasze młode serca, umysły i talenty. Panie Jezu Chryste, Królu nasz. Poświęca się dzisiaj Tobie cała młodzież katolicka naszego miasta i gminy, i wołamy: bądź naszym Królem o Jezu Chryste! Uwielbiamy Cię Eucharystyczny Królu Miłości. Zawsze pragniemy Ci służyć i oddawać Ci cześć. My, młodzi, zobowiązujemy się, służyć Bogu i Ojczyźnie, Prawdzie i Miłości, naszym braciom i całemu Kościołowi a Wiarę, tradycje narodowe i kościelne zachować i przekazać następnym pokoleniom…

_mg_5928RODZINY: Najświętsze Serce Jezusa, Jezu Zbawco nasz. Wiemy, że chcesz utwierdzić królestwo świętej miłości na ziemi. Chcesz dokonać tego przez rodziny, które wprowadzą Cię do swych domów i zechcą kierować się Twoim Boskim prawem. Ciebie, Jezu, Królu nieba i ziemi, uznajemy na zawsze Królem naszych rodzin, oraz poświęcamy się Twemu Boskiemu Sercu. Poddajemy Twemu panowaniu nasz umysł, przez żywą wiarę, poddajemy swoją wolę, poprzez zachowanie Twoich przykazań. Postanawiamy walczyć z grzechem, bronić świętości i nierozerwalności małżeństwa, strzec życia nienarodzonych, dbać skutecznie o pełne wychowanie religijne dzieci i młodzieży, walczyć z wadami naszymi, głównie z pijaństwem, nieczystością i nieposzanowaniem dnia świętego. Bądź, dobry Jezu, Królem naszych rodzin i zjednoczeniem naszych serc. Spraw, aby kiedyś całe nasze rodziny na zawsze zjednoczone z Tobą, wielbiły w niebie miłość i miłosierdzie Twoje. Królowo Rodzin, módl się za nami.

STOWARZYSZENIA I RUCHY KATOLICKIE: Panie Jezu Chryste, Królu nasz. Dziękujemy Ci, że pozwalasz nam żyć w czasie wiosny Kościoła, i trwać we wspólnotach kościelnych, w których doświadczamy, czym jest Kościół. Zobowiązujemy się budować nasze wspólnoty według wskazań Kościoła, aby wszyscy, których zaprosimy do siebie, mogli radować się bogactwem doświadczenia Ciebie, obecnego wśród nas i prawdziwej wspólnoty pomiędzy braćmi i siostrami. Pragniemy Cię wspólnie uwielbiać i adorować. Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami.

_mg_5942WSPÓLNOTY DLA INTRONIZACJI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA:

W imię Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, my czciciele Serca Jezusa składamy dziękczynienie Miłości Najwyższej, Boskiemu Sercu Jezusa za wszystkie łaski, jakimi nas hojnie obdarza. Przez ręce Twej Niepokalanej Matki, poświęcamy się Najświętszemu Sercu Twemu i ogłaszamy, że Jedynym Panem naszym jest Jezus Chrystus Król, Król Miłości i Miłosierdzia, Sprawiedliwości, Prawdy i Pokoju. Zobowiązujemy się być wierni Tobie, jedynej prawdziwej Miłości i budować Twoje Królestwo na ziemi. Apostołować; świadczyć życiem, że jesteśmy Twoimi uczniami żyjąc zgodnie z Twoim prawem. Z miłością i radością każdy z nas osobiście wyznaje: Jezu Jesteś Królem! Jezu Jesteś moim Królem! Daj mi poznać wolę Twoją Panie! Oto Jestem! Amen. Maryjo, Królowo Polski! Święci patronowie nasi i aniołowie, pomóżcie nam wypełnić wolę Bożą i głosić Jego chwałę. Z ufnością i radością wołamy: Króluj nam Chryste!

***********

Przy okazji wielkiego podziękowania za finansowe wspieranie toczącego się w Rzymie procesu beatyfikacyjnego Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, pragnę dołączyć ważne wyjaśnienie:

Jak Służebnica Boża Rozalia pojmowała Intronizację?

Służebnica Boża Rozalia Celak po raz pierwszy wspomina o Intronizacji po otrzymanej wizji na temat wojny już w roku 1937 – na dwa lata przed wybuchem II wojny światowej.

Dzięki wewnętrznym natchnieniom w roku następnym 1938 jest już pewna, że jej spowiednik ma być apostołem Serca Jezusa. Jednocześnie ma pełną świadomość sytuacji grzechów w narodzie i dostrzega potrzebę wielkiej ofiary-cierpienia jako ekspiacji i przygotowania narodu do aktu Intronizacji, z którą to sprawą jej spowiednik winien się zwrócić do Prymasa Polski, Kardynała Hlonda. W sposób lapidarny wyjaśnia, że Intronizacja ma polegać, na oddaniu się Sercu Jezusa, wyrażonym w pełnym odwróceniu się od grzechów i uznaniu Chrystusa naszym jedynym Panem i Królem.

Po kolejnej wizji pęknięcia Kuli ziemskiej (4 lipca 1938) Służebnica Boża Rozalia ponownie jest przynaglana głosem wewnętrznym do gorliwej troski o Intronizację. Słyszy, że podczas strasznej kary, jaka czeka pełen grzechów świat tylko te Państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu Sercu przez Intronizację, które Go uznają swym Królem i Panem.

Podobnie po otrzymanej wizji granicy Polsko-Niemieckiej od Śląska aż do Pomorza całej w ogniu (4 kwietnia 1939) słyszy wewnętrznie: Wielkie i straszne są grzechy i zbrodnie Polski. Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten naród za grzechy, a zwłaszcza za grzechy nieczyste, morderstwa i nienawiść. Jest jednak ratunek dla Polski: jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele.

W miesiącu sierpniu 1939 r. czyli prawie tuż przed wybuchem II wojny światowej Służebnica Boża pisze do swojego ojca spowiednika, że od pewnego czasu jest zmuszana jakąś siłą tajemniczą, by powiedzieć jemu, aby napisał list do Jego Eminencji Ks. Kardynała Hlonda, Prymasa Polski, o przyspieszenie Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce. Pan Jezus w ten sposób chce ratować Polskę przed upadkiem. Obawiała się o tym wcześniej wspominać, bojąc się, że to może złudzenie, że jest może pod wpływem ostatnich wrażeń spowodowanych zbliżającą się wojną itp.. Przynaglana wewnętrznie zdecydowała się jednak do przekazania swoich natchnień spowiednikowi. Jest to list pisany 29 sierpnia 1939 roku. W tymże liście Służebnica Boża dodaje, że Pan Jezus w szczególny sposób chce być naszym Królem, tego On Sobie życzy. Polska musi w sposób wyjątkowy, uroczyście ogłosić Pana Jezusa swym Królem przez Intronizację Jego Boskiego Serca i wtedy Jezus będzie jej błogosławił i bronił od nieprzyjaciół. My w ten sposób choć w małej cząsteczce okażemy Jemu miłość i wdzięczność. Intronizacja to nie tylko ta forma ofiarowania się, ale odrodzenie serc, poddanie ich pod słodkie panowanie Miłości!.

Już po wybuchu wojny we wrześniu Służebnica Boża przekazuje swemu spowiednikowi odbierane wewnętrznie słowa skargi Jezusa: Moje dziecko, tak strasznie mnie ranią i napełniają boleścią grzechy nieczyste, zbrodnie, nienawiść i inne, więc mnie pocieszajcie, wynagradzajcie za tych grzeszników.[…J Już dalej nie mogę znieść tej obrazy i zniewag, jakie mi zadają grzechy nieczyste. Jeżeli Polska nie odrodzi się duchowo, nie porzuci swych grzechów, to zginie, bo czyni mi straszną zniewagę. Ty, dziecko, przynajmniej wynagradzaj mi i przepraszaj za te zniewagi. Ta skarga była często powtarzana: Jedynie całkowite odrodzenie duchowe i oddanie się pod panowanie mego Serca może uratować od całkowitej zagłady nie tylko Polskę, ale i inne narody.

Sumując trzeba powiedzieć, że Intronizacja według Służebnicy Bożej Rozalii, to trzy ważne elementy ściśle się uzupełniające: nawrócenie – porzucenie grzechów, uwielbienie i odwzajemnienie Nieskończonej Miłości objawionej w Najświętszym Sercu Pana Jezusa a tym samym uznanie w całym tego słowa znaczeniu osoby Chrystusa za naszego Pana i Króla poprzez podporządkowanie się Jego woli, Jego prawu. Służebnica Boża tych trzech elementów nigdy od siebie nie oddzielała. Zawsze mówiła o nich łącznie i w takim pełnym, szerokim znaczeniu rozumiała słowo „Intronizacja”.

Z serdecznym pozdrowieniem i kapłańskim błogosławieństwem

Ks. Władysław Kubik SJ

 

Dla przypomnienia podajemy numer konta: – 411240 2294 1111 0010 0784 2512

Towarzystwo Jezusowe, Prowincja Polski Południowej, Mały Rynek 8, 31-041 Kraków

*****

Sztuka „Idę śladami Króla królów i Pana panów”

3 kwietnia 2016 roku członkowie Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa wystawili sztukę pt: Idę śladami Króla królów i Pana panów”, która opowiada o życiu i powołaniu Służebnicy Bożej Rozalii Celak. Termin przedstawienia nie był przypadkowy, ponieważ w dniach 2-4.05.2016r.w tej parafii odbędzie się Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym. Przedstawienie miało przybliżyć ideę Intronizacji, jeszcze bardziej rozbudzić zainteresowanie przesłaniem Rozalii i oczekiwaniami Pana Jezusa wobec ludzkości a szczególnie wobec Polski.
W poszczególne role wcielili się członkowie wspólnot z wielu parafii. Na uwagę zasługuje uduchowienie p. Aldony Wiśniewskiej z Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Szepietowie, która przedstawiała Rozalię Celak oraz wspaniały głos kapłana ks.Witolda Gromadzkiego, jako Pana Jezusa. W świat atmosfery rodzinnej Rozalii Celak, jej głębokiej wiary przenosili rodzice bohaterki oraz oryginalne góralskie stroje a także scenografia. Ukazano trud pracy Rozalii na wydziale wenerycznym w Szpitalu Świętego Łazarza w Krakowie, długotrwałe cierpienia ludzi oraz ich moralny upadek.

Rozalia Celak była mistyczką. Pan Jezus powierzył jej nadzwyczajne posłannictwo. W swoim wnętrzu słyszała Jego głos: Trzeba ofiary za Polskę, za grzeszny świat…Strasznie ranią moje Najświętsze Serce grzechy nieczyste. Żądam ekspiacji…, innym razem Rozalia usłyszała:” Dziecko, Maria Małgorzata dała poznać światu Moje Serce, wy zaś kształtujcie duszę na modłę Mego Serca. Intronizacja to nie jest formuła zewnętrzna, ale ona ma się odbyć w każdej duszy…”a także „Jedynie całkowite odrodzenie duchowe i oddanie się pod panowanie Mego Serca może uratować od zagłady nie tylko Polskę ale i inne narody”. Modląc się przed Najświętszym Sakramentem Rozalia usłyszała: „Ja chcę niepodzielnie panować w sercach ludzkich, proś o przyspieszenie Mego panowania w duszach przez Intronizację”.                 

O uroczystym poświęceniu się narodu Jego Boskiemu Sercu Pan Jezus mówił: ”Sam akt ofiarowania Polski przez Intronizację Mojemu Sercu przyniesie zbawienne korzyści, bo przez to bardzo dużo dusz nawróci się szczerze do Pana Boga”                                                                

Wzruszeni widzowie dziękowali za niezwykłe przeżycie i spotkanie z Rozalią Celak. Wielu z nich, będąc członkami Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrze Ją zna, ale na tym spotkaniu na nowo odkryli znaczenie jej misji. Bardzo czytelnie pokazano cierpienie Jezusa Chrystusa z powodu grzechu i konieczność nawrócenia ludzi.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej sztuki, a także widzom za udział w przedstawieniu.

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łapach

Króluj nam Chryste!

*****

_____________

Czym jest Intronizacja?

Jest decyzją, aktem woli, wyborem dokonanym w sercu, w rodzinie i wszystkich wymiarach życia społecznego. To uznanie Jezusa, tym Kim jest. Jest wyznaniem wiary. Gdy mówię: Intronizacja, myślę: Ty! Ty, jesteś Królem, Panem, Bogiem.
Poświęcenie się Bożemu Sercu jest przyjęciem stylu życia zgodnie z wyznaną wiarą. Gdy mówię: Poświęcenie, myślę: ja! Podobnie, jak mówił Jezus: A Ja za nich w ofierze poświęcam samego siebie. /J 17, 19/ Poświęcenie się Bożemu Sercu oznacza Jego królowanie

Najświętszego Serca Pana Jezusa, Króla królów i Pana panów

Jezusa, mojego Odkupiciela, Odwiecznego Syna Bożego rozpoznaję po tym, co i dlaczego dla mnie uczynił jako Bóg – Człowiek.
Jako odwieczny Syn Boży napawa mnie świętym lękiem /misterium tremendum/. Jako Bóg – Człowiek fascynuje mnie swoją miłością do Ojca i do ludzi. Rozpoznaję Go jako Króla miłości, przez Jego Serce /misterium fascinosum/. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie /J 12, 32/. Daję się Mu pociągnąć ku sobie. Uznaję Go swoim Królem. Przyjmuję Jego sposób życia – poświęcam się Jego Sercu. Przez to On króluje w moim życiu. Kult Bożego Serca i Chrystusa Króla, wzajemnie się dopełniają. Znajduje to odbicie w wielu Dokumentach Kościoła. Kult Chrystusa Króla bez kultu Jego Serca, narażony jest na nadużycia, zwłaszcza w wymiarze społecznym. Kult Bożego Serca bez odniesienia do Jego Boskiego królowania, narażony będzie na subiektywizm i zubożenie o wymiar społeczny.

Papież Pius XI w Encyklice Miserentissimus Redemptor używa określenia: Serce Króla królów i Pana panujących; łączy te dwa wymiary kultu Jezusa Chrystusa. /patrz: Pius XI, Miserentissimus Redemptor p. 3/ Patrz Ap 19,16

Nauczenie Kościoła na temat kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa i Chrystusa Króla można znaleźć m. innymi w książkach: Ks. Janusz Królikowski, Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa; Historia i założenia teologiczne, Edycja Świętego Pawła, 2006, oraz Jan Mikrut CSsR, Polska nie zginie, jeśli, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2002. (cztery Encykliki na temat kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa i Chrystusa Króla.)  Tę prawdę wyraża Apokalipsa św. Jana. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów. /Ap 19,16/ Zwycięski Pan! Nie tylko ten w cierniowej koronie, na krzyżu. Ten, który przyjdzie w chwale.

Wspólnota ma określony cel: Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mogą do niej należeć wszyscy, którzy przyjęli Jezusa, jako Króla swego życia i pragną żyć wg Jego Serca, a także członkowie innych Wspólnot bez ich opuszczania na rzecz tej Wspólnoty. Dobrze byłoby, aby do tej Wspólnoty należeli także członkowie innych Wspólnot, bowiem dotychczasowa formacja kościelna może być pomocą w dziele Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. „Praca” dla Intronizacji zaczyna się „na kolanach” przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, gdzie Wspólnota gromadzi się raz tygodniu, aby wynagradzać, uwielbiać, dziękować i prosić… Działania rozpoznane na modlitwie podejmuje się w jedności z duszpasterzami i Krakowską Wspólnotą dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panujących.

 

„ABC – Dla tych, co na ambonie i pod amboną – Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa”

Zasadą zastosowaną w tym materiale jest znane filozoficzne zalecenie: rozróżniaj! (w języku łacińskim – distingue!). Rozróżnienia dokonuje się według czegoś, co właśnie jest różne, np. podmiot, odniesienie do kogoś lub czegoś. Rozróżnianie pozwala precyzyjnie ukazywać dane zjawiska, określać je, nazywać.

W kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa (NSPJ) potocznie używa się wiele nieprecyzyjnych pojęć. Wielu, także duchownych, w tym kaznodziejów podejmujących temat intronizacji czy poświęcenia, nie widzi różnicy pomiędzy tymi pojęciami. „To przecież to samo”, słyszy się nader często. Sprawa się komplikuje, gdy pojęcia te odnosi się do różnych wymiarów Osoby Jezusa Chrystusa. Jedni mówią o intronizacji Serca Pana Jezusa, inni o intronizacji Jezusa jako Króla. Jedni pragną intronizować Chrystusa Króla Wszechświata, inni Chrystusa jako Króla Polski. Gdyby te sprawy pozostawały w sferze dociekań rozumowych, nie byłoby problemu. On jednak zaczyna istnieć, gdy te dyskusje prowadzą do konfliktu pomiędzy stronami i forsowania pojęć, które pociągają za sobą konkretne działania i to w tych samych środowiskach.

Mamy nadzieję, że te rozróżnienia pomogą kaznodziejom prowadzącym rekolekcje intronizacyjne NSPJ oraz będą zachętą do pogłębionego studium tej tematyki z zakresu teologii dogmatycznej, historii liturgii, mistyki, ascetyki… „wypływania na głębię”, a tym pod amboną, pozwolą lepiej zrozumieć tych, co na ambonie.  Ciąg dalszy artykułu w załączniku: „ABC”(kliknij!).

Reklamy

Wyświetlono

  • 288,087 razy
Wrzesień 2017
Pon W Śr C Pt S N
« Lip    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Parafia Rzymskokatolicka Św. Piotra i Pawła

tel. (85) 715 27 40
Kancelaria: poniedziałek - sobota, godz. 8.00 - 9.00; 16.00 - 17.00