Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach

Strona używa cookies. Brak zmian w przeglądarce oznacza zgodę.

ks. Tadeusz Wojda SAC nowym metropolitą białostockim

papież Franciszek mianował na stolicę arcybiskupią w Białymstoku ks. Tadeusza Wojdę, pallotyna, od 28 lat pracującego w Watykanie. Od 2012 roku pełnił funkcję podsekretarza Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Biskup nominat ma 60 lat, pochodzi z miejscowości Kowala (Kielecczyzna), należy do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni). Święcenia kapłańskie przyjął 8 maja 1983 roku. Pracował przez rok w duszpasterstwie, potem w pallotyńskim centrum misyjnym, a następnie został skierowany na studia do Rzymu, gdzie w 1989 roku obronił doktorat na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Po studiach podjął obowiązki w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Od 2012 roku wszedł w skład zarządu tejże kongregacji jako podsekretarz.

Nowy metropolita białostocki jest też od wielu lat kapelanem ośrodka edukacji fizycznej dla osób upośledzonych we włoskim Czerwonym Krzyżu, głosił rekolekcje i dni skupienia dla sióstr zakonnych, a także podejmował szereg innych działalności duszpasterskich.

Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC obejmie metropolię po arcybiskupie Edwardzie Ozorowskim. Będzie piątym biskupem diecezjalnym i jednym z czternastu polskich metropolitów.

Jako zawołanie biskupie obrał słowa: Oportet praedicari Evangelium („Potrzeba, aby Ewangelia była głoszona”) (Mk 13,10)

Święcenia biskupie odbędą się 10 czerwca br. (sobota) o godz. 16.00 w białostockiej archikatedrze.

Advertisements

Information

This entry was posted on 9 kwietnia 2016 by in Bez kategorii.